Důležité a užitečné informace

 
 
 

Informace k zájezdu dle zákona 159/1999 Sb.

Informace k zájezdu dle zákona 159/1999 Sb. - pdf

 

 

Pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění, dále jen CP) a připojištění storna

Většina zájezdů má CP a připojištění storna v základní ceně zájezdu ( uvedeno v „Cena zahrnuje“). Naše pojištění u UNIQA pojistovny a.s. umožňuje mimo jiné nadstandardně i pojištění vysokohorské turistiky do 5000 m n. m. (včetně) v základní sazbě. Detailní info naleznete na  www.poznani.cz . U ostatních zájezdů, kde CP není uvedeno v „Cena zahrnuje“, doporučujeme sjednat CP individuálně nebo na našich prodejních místech.

 

Autokarová doprava, svozy do nástupních míst a zasedací pořádek

Dopravu na autokarové zájezdy zajišťujeme přímými autokary prostřednictvím osvědčených dopravních společností. Výběr typu autokaru je vždy ovlivněn druhem produktu a velikostí skupiny. Vaše místo v zasedacím pořádku souvisí s datem přihlášení. Předem se omlouváme za to, že nemůžeme vyhovět všem požadavkům na usazení v přední části autobusu. Vypsané svozy do jednotlivých nástupních míst jsou zajišťovány mikrobusy, osobními automobily, linkami Student Agency a nebo formou proplacení jízdného 2. třídy do nejbližšího nástupního místa od bydliště účastníka zájezdu (u menšího počtu zájemců o svoz). Požadavek na svoz (je-li uveden u zájezdu) je nutné předem uvést v cestovní smlouvě! Některá nástupní místa za příplatek (lze požadovat, je-li příslušné písmeno uvedeno pod zájezdem):

Trasa B - Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa D - Praha(+250), Poděbrady (ÖMV dálnice) (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa H  - Brno (+400), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa L - Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

 

Nástupní místa

Pro hladký průběh odbavení zájezdu je nutné dodržet nástupní místo , které jste uvedli v cestovní smlouvě, za což vám děkujeme. Lze zvolit jen ta nástupní místa, která jsou uvedena v katalogu u konkrétního zájezdu. Finální trasy autokarů po ČR a vypsaná nástupní místa u jednotlivých zájezdů jsou zvolena s ohledem na cílovou destinaci a počty přihlášených účastníků zájezdu.

Po dohodě možnost dalších nástupních míst za příplatek (v závislosti na plánované trase).

 

Letecká doprava

Letecká doprava je zajišťována pravidelnými i charterovými spoji. Letenky jsou zakoupeny v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků pro letecké zájezdy (viz VSP).

Přeprava zavazadel

V autokarové dopravě je limitována max. 15 kg a v případě překročení limitu nemusí být zavazadla k přepravě přijata. U letecké přepravy se řídí ustanovením příslušné letecké společnosti.  

Časy odjezdů a příjezdů

Časy jsou plánovány s ohledem na program zájezdu a trajektové spojení v rámci dojezdu či návratu do a nebo z cílové destinace. Z tohoto důvodu může být čas stanoven na pozdní noční nebo brzké ranní hodiny. Některé trajektové spoje nejsou v čase uzávěrky katalogu známy, a proto může dojít k úpravě programu první nebo poslední pobytový den. Časy odletů a příletů u leteckých zájezdů nemůže CK žádným způsobem ovlivnit. Případné reklamace při odložení, zpoždění či zrušení letů uplatňuje klient přímo u letecké společnosti.

 

Ceny zájezdů

Ceny zájezdů (včetně letenek) jsou kalkulovány k 30. 10. 2012. Cena leteckých zájezdů se může změnit s ohledem na dodatečný nárůst cen letenek, palivových příplatků a tax (viz VSP).

Vstupné

Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky, trajekty apod. NEJSOU zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není výslovně uvedeno jinak v „Cena zahrnuje“ nebo jiným způsobem.

Realizace a délka zájezdu

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu s ohledem na povětrnostní, klimatické podmínky a uskutečnění místní přepravy (vnitrostátní lety a trajekty) a to zejména u zájezdů s turistikou a cykloturistikou, dále pak u zájezdů s meziostrovními leteckými a trajektovými spoji, jejichž uskutečnění je nutné k realizaci programu.

Délka zájezdu je dána termínem zájezdu a zpravidla první a poslední den je považován za den dopravy z a do místa realizace zájezdu. Je-li předpokládán návrat v pozdních nočních hodinách, může dojít (s ohledem na dopravní situaci a jiné nepředvídatelné skutečnosti) k posunutí návratu do následujícího dne oproti uvedenému termínu.

 

Ubytování a stravování

Detailní informace naleznete u programu zájezdu a v podrobných pokynech k odjezdu. Doba ubytování a opuštění pokoje je vždy určena ubytovatelem. U některých zájezdů s ubytováním do chatek, mobilhomů, apartmánů, bungalovů je někdy nutné vzít s sebou ložní prádlo, není-li uvedeno jinak. V oblíbených turistických centrech nelze zpravidla omezit bohatý noční život ostatních klientů a z toho důvodu nelze zajistit absolutní klid v nočních i denních hodinách. Je-li v ceně stravování, zpravidla nejsou nápoje zahrnuty do ceny, není-li uvedeno jinak. Jestliže strava není uvedena v ceně, je zpravidla dostatek možností pro dokoupení potravin a ochutnávku místní kuchyně za přijatelné ceny. 

 

Cestujete rádi a sami?

Pak využijte možnost doobsazení s dalšími „lichými“ účastníky zájezdu. Na www.poznani.cz naleznete přehled všech zájezdů, kde je aktuálně možnost doobsazení. U některých zájezdů je nutné v případě, že počet účastníku není lichý, doplatit neobsazené lůžko. Nezapomeňte svůj požadavek na doobsazení uvést v přihlášce na zájezd.

 

 

Náročnost zájezdů

Náročnost zájezdu označuje CK počtem zabarvených symbolů ve škále pěti stupňů tak, že menší počet zabarvených symbolů značí nižší obtížnost. Zpravidla platí na všech našich zájezdech možnost volby varianty obtížnosti v rámci nabídnutého programu. Přesto jsou v jednotlivých programech určité rozdíly týkající se obtížnosti. Z tohoto důvodu uvádíme orientační klasifikaci obtížnosti, která však může být vnímána rozdílně. Vždy, a bez výjimky, platí, že účast na zájezdech s turistikou a cykloturistikou vyžaduje uspokojivý zdravotní stav.

 

1.        Nenáročný program je snadné absolvovat i s ohledem na přepravu do a z místa pobytu, délku jednotlivých výletu - zpravidla zájezdy v kategorii pobyty s výlety, poznávací zájezdy, všechny zájezdy bez uvedení obtížnosti spadají do této kategorie.

 

2.       Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do místa programu, procházky a lehké pěší nebo cyklotúry v rozmezí do cca 5 hodin nebo do cca 50 km denně v nenáročném terénu, bez velkého převýšení a nebo překonání velkého převýšení za pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla se nabízí alternativa lehčí obtížnosti a nebo relax - většina zájezdů v kategorii pohodové týdny nejen v Alpách pěšky i na kole, pobyty pod Alpami, poznávací zájezdy s turistikou, daleké poznávací cesty.

 

3.       Pohodový až středně náročný program - doporučujeme pro aktivní turisty a cykloturisty, jejichž cílem je poznávání navštívené země a pohyb v přírodě. Denní trasy pro pěší a cykloturistiku mohou přesáhnout i více než 5 hodiny a nebo 50 km denně, převýšení může být výjimečně srovnatelné s výletem z Pece pod Sněžkou na Sněžku, některé dny lze využít lanovku, zpravidla se nabízí alternativa lehčí varianty nebo relaxu, a obtížnější varianty - některá cykla, některé poznávací zájezdy s turistikou, některé zájezdy v horské turistice.

 

4.       Středně náročný program nabízí zdolávaní vrcholů nad 2000 m n. m., může být značné převýšení, denní trasy 7 a více hodin dlouhé, na kole i 70 a více km, mohou zde být i vícedenní přechody - částečně některé programy v kapitole horské a vysokohorské turistiky a některé cyklo.

 

5.       Středně náročný až náročný program - v roce 2013 CK Poznání zařazuje do této kategorie pouze jediný program Výstup na alpský velikán Mont Blanc.