Maďarsko - Zemí koruny sv. Štěpána za bájným ptákem Turulem

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel snidane

Poznávací zájezd - Maďarsko v kostce anebo to nejzajímavější z Maďarska v devíti dnech.


Úvod:

Maďarsko v kostce anebo to nejdůležitější z Maďarska v devíti dnech. Doposud jste Maďarskem hlavně projížděli, případně jste tam krátkodobě zavítali za koupelí v termálních lázních či za kulinářskými zážitky. Nyní máte možnost poznat Maďarsko v celém rozsahu, neboť tento zájezd vás provede všemi nejvýznamnějšími kouty této malebné a opomíjené země. Navštívíme téměř všechny památky a přírodní zajímavosti, které jsou uvedeny na seznamu UNESCO, a necháme se okouzlit krásou maďarských hor, uhrančivostí nekonečné pusty, půvabností maďarských měst a konečně lahodností maďarských pokrmů i opojností maďarského vína. Po dobu celého zájezdu nás bude doprovázet maďarská historie, a to nejen na královských hradech, v úctyhodných klášterech či na skvostných zámcích. A poznáme rovněž spoustu krajových lidových zvyků a folklórních tradic. Provází Kamil Hanák.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Maďarsko - program zájezdu

 • 1. den: v ranních hodinách odjezd z ČR přes Slovensko do Maďarska. Po krátké zastávce u skvostu románské architektury v LÉBÉNY navštívíme jednu z nejvýznamnějších památek počátků uherského státu - opatství PANNONHALMA (UNESCO). Zbytek dne strávíme prohlídkou malebného města RÁBU (Győr).
 • 2. den: dopoledne prohlídka VESZPRÉMU, sídelního města uherských královen a prvního maďarského biskupství. Po poledni si na břehu Blatenského jezera prohlédneme rybářskou vesnici Tihany s opatstvím a skanzenem. Od jezera se přesuneme do STOLIČNÍHO BĚLEHRADU (Székesfehérvár), korunovačního střediska Uherského království se zachovaným městským jádrem.
 • 3. den: po snídani si prohlédneme monumentální baziliku v OSTŘIHOMI (Esztergom) s královským palácem, projedeme podél Dunaje k ruinám královské citadely ve VISÉGRADU, odkud se otevírá ohromující výhled na ohbí Dunaje. Na dunajském ostrově navštívíme rozkošné městečko SZENTENDRE s mnoha srbskými pravoslavnými památkami a největším a nejlepším skanzenem v Maďarsku.
 • 4. den: návštěva BUDAPEŠTI (UNESCO). Nejprve si v BUDÍNĚ prohlédneme GELLÉRTŮV VRCH a čtvrť TABÁN, pak se přesuneme na HRADNÍ VRCH s Královským palácem, Matyášovým kostelem a Rybářskou baštou. Druhá část dne bude věnována PEŠTI (Parlament, bazilika sv. Štěpána, opera).
 • 5. den: ráno navštívíme barokní perlu Maďarska, královský palác v GÖDÖLÖ, kde významné stopy zanechala choť Františka Josefa, půvabná císařovna Sisi. Pak se přesuneme do palócké vesnice HOLOLLÓKÖ (UNESCO) s unikátní lidovou architekturou. Odtud se úbočím pohoří Mátra vydáme na nejvyšší vrchol Maďarska KÉKESTETÖ (1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. Odpoledne strávíme v rozkošném městečku EGER s hradem a barokními skvosty.
 • 6. den: v první části dne si prohlédneme univerzitní město MIŠKOVEC (Miskolc) se středověkým hradem Diósgyőr a nedalekými lázněmi MISKOLC-TAPOLCA s půvabnou kulisou pohoří BÜKK. Po poledni navštívíme renesanční hrad SÁROSPATAK, kde jistý čas pobýval i Jan Ámos Komenský. Večer nás čeká prohlídka i ochutnávky vína v TOKAJI (UNESCO).
 • 7. den: dopoledne prohlídka okouzlujícího města DEBRECÍNA (Debrecen), významné kalvínské bašty na východě Maďarska. Cestou na jih se zastavíme v NP HORTOBÁGY (UNESCO) s rozsáhlou pustou, unikátním hřebčínem a skvělou kuchyní. Odpoledne nás čeká unikátní secesní město KESCKEMÉT s nezapomenutelnými památkami.
 • 8. den: nejprve se vrátíme do období legendárního příchodu Maďarů, což nám připomene Arpádův památník v Národním historickém pamětním parku v ÓPUSZTASZERU. Pak se přesuneme do SEGEDÍNU (Szeged), volnomyšlenkářského města s rozmanitou paletou architektonických slohů. Odpoledne nás čeká památník v MOHÁČI, kde se odehrála roku 1526 bitva znamenající i naši národní tragedii. Zbytek dne strávíme v PĚTIKOSTELÍ (Pécs), maďarským „středomořským“ městem s tureckou až orientální atmosférou. Prohlédneme si katedrálu sv. Petra, mešitu, synagogu i raně křesťanské mauzoleum (UNESCO).
 • 9. den: dopoledne návštěva velkolepého zámku Esterházyů v městečku FERTÖD (UNESCO). Následně návštěva pohraniční ŠOPRONĚ (Sopron), kde se budeme moci pokochat historickým jádrem starobylého města. Odpoledne odjezd do ČR a návrat ve večerních hodinách.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem (cca 2 800 km), 8x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích se snídaní, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 800 Kč, 8x večeře 2 200 Kč.
 • Stravování: snídaně. Lze dokoupit 8x večeře.
 • Ubytování: 8x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Maďarsko
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, BřeclavQrCode image

Podobné zájezdy