Termíny - přidat do oblíbených
22.06.19- 06.07.1919JTO0164961 990 KčPřidat

Indonésie, Sulawesi - Starodávnou Jávou až na ostrovy duchů - Sulawesi - Tanah Toraja

Náročnost 1 letecky bus trajekt - lodní doprava hotel snidane TIP CK Poznání


Úvod:

Vydejte se s námi na kulturní a přírodní exotickou cestu po dvou ostrovech Indonésie, které jsou od sebe vzdáleny hodinu cesty, a přitom jsou tak odlišné. Jáva nás uvítá hlasy muezínů svolávajících muslimy k modlitbám, aby nám poté hluboko v džungli odhalila kulturní skvosty tohoto ostrova v podobě buddhistických a hinduistických center zapsaných ne seznamu UNESCO na úpatí majestátné činné sopky Merapi. Znovu objevený Borobudur symbolizující posvátnou horu Meru, která je pokryta přes tři tisíce reliéfy buddhistického života, nad kterými medituje okolo čtyř set soch Buddhů. Hinduistický Prambanan je pak zasvěcen třem hlavním bohům a jejím dopravním prostředkům, z nichž neznámější je Garuda, na půl člověk, na půl pták, jehož název má i hlavní indonéská letecká společnost. Neopomineme ani slavné město Yogyakarta s nádherným sultánským palácem, muzei a místy, kde se sultán se svými manželkami oddával „odpočinku a radostem života“. Na ostrově kávy a kakaa započneme naši trasu u obávaných pirátů a stavitelů lodí, které byly vzorem ostatním mořským národům indonéského souostroví. Zašnorchlujeme si na tropických korálových ostrovech s průzračně čistou vodou a vyrazíme i do vnitrozemí za národy, které stále lpí na svých kulturních a náboženských zvycích. Hluboko v Sulaweských horách žijí kmeny „lovců lebek“, kteří svůj původ odvozují od mimozemšťanů sestupujích na zem po kamenném schodišti. Křesťanství přijali teprve před 100 lety a vlastně jen na oko. Jejich kulty a tradice jsou natolik bizardní, že se leckdy vrátíme do středověku, ne-li do doby kamenné. Torajové jsou proslulí bojovníci, mistrně ovládající flusačky. Přijmeme jejich pozvání a zažijeme některou z jejich pestrých slavností spojených s cyklem života a tradičním proléváním krve, v dnešní době ne už lidské, ale zvířecí, která má za cíl usmířit živé s duchy zemřelých. Ne nadarmo se proto SULAWESI, nebo-li CELEBESU, nazývá ostrovem duchů. Přespáním v tradičním dřevěném domě na kůlech uprostřed džungle završíme naši návštěvu u Torajů. Je spousta věcí a zážitků, které se dají popsat, tohle se však musí vidět na vlastní oči. Provází Marek Bejr.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
22.06.19- 06.07.19 19JTO01649 61 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z ČR do Indonésie, do hlavního města JAKARTA. Letecký přesun do YOGYAKARTY, ubytování v centru města.
 • 3. den: snídaně a odchod na prohlídku města - centrum javánské kultury YOGYAKARTA leží mezi činnou sopkou Merapi a zrádnými „Jižními moři“. Navštívíme staré město KRATON s půvabným komplexem zdobených pavilonů a paláců - Sultánský palác. V těsné blízkosti se dále nachází odpočinkové místo sultánské rodiny s bazénky a odpočinkovými pavilony TAMAN SARI známé též jako „vodní hrad“. Zajdeme i na vyhlášený rušný PTAČÍ TRH.
 • 4. den: snídaně, výlet za kulturním dědictvím Střední Jávy nás zavede nejprve k největšímu buddhistickému chrámu na světě BOROBUDUR (UNESCO), jehož počátky sahají do 8. století. Takřka tisíc let zůstal chrám v zapomnění, až teprve v roce 1815 ho „objevili“ Angličané. Stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholku se nachází 73 stúp se sochami buddhů. Na Prambananské planině se nachází hinduistický chrámový komplex PRAMBANAN (UNESCO) z 9. století. sestávající celkem ze šesti hlavních chrámů zasvěcených hlavním božstvům, a z 224 menších chrámků. Pokud nám počasí a rozhled dovolí, zastavíme se na krátko na vyhlídkovém místě, odkud spatříme majestátnou sopku MERAPI (2 910 m). Odjezd zpět na ubytování do Jogji.
 • 5. den: snídaně, odlet z Yogyakarty na ostrov SULAWESI do hlavního města MAKASSAR. Po příletu odjedeme pronajatým busem na nejjižnější cíp ostrova do oblasti BIRA na ubytování, kde po staletí žili obávaní piráti Jižních moří a nejlepší stavitelé lodí „phinisli“.
 • 6. den: snídaně, pronajatou loďkou odplujeme na nádherný korálový ostrov LIUKANG s barevným podmořským životem a plný ryb a korálů. Zašnorchlujeme si v průzračném moři či zarelaxujeme na místní pláži. Odpolední odplutí zpět na ubytování, možnost podvečerní návštěvy trhu.
 • 7. den: snídaně, odjezd přes četné plantáže palmového cukru do sídelního města království Wajo do SENKANGU ležícího na břehu mělkého jezera TEMPE, kterým proplujeme na loďce a poznáme plovoucí rybářské vesničky postavené na tomto jezeře, které zároveň funguje jako ptačí rezervace. Ubytování v oblasti.
 • 8. den: snídaně, návštěva výrobny tradičního senkangského hedvábí s pestrými kostkovanými nebo klikatými motivy, které jsou tolik oblíbené u kmene BUGIJŮ. Odpoledne se přesuneme do centrálního horského Sulawesi, k tajemným kmenům TORAJŮ v oblasti města RANTEPAA, kde se ubytujeme.
 • 9. den: snídaně, celodenní výlet po oblasti kmene Torajů. Navštívíme typickou vesničku LEMO s domky se střechami v podobě buvolích rohů. Kousek od osady se nachází skalní hrobky s velkým množstvím fotogenických figur TAU-TAU, které zpodobňují zemřelého. V SUYANĚ navštívíme tzv. STROMOVÝ HROB, kde jsou do kmenu starého a posvátného stromu pohřbívány malé děti. Nezapomeneme ani na starodávné jeskynní hroby TAMPANG, ve kterých se skrývá velké množství lebek a obřadních rakví. Zpět do města na ubytování.
 • 10. den: snídaně, vyrážíme opět do krajiny obávaných „LOVCŮ LEBEK“, ale tentokrát s nenáročným trekingem v krajině Torajů. Celou krajinu budeme mít jako na dlani, navštívíme četné vesničky, rýžová políčka, hřbitovy a jiné zajímavosti. Aby nebylo dobrodružství málo, přespíme u domorodců v některé z torajských vesniček - na vlastní kůži tak poznáte typický život dnešních Torajů vyznávajících animistickou víru ALUK TODOLO, neboli cestu předků. Ulehat budete v podivuhodném domě TONGKONAN místního náčelníka, o čemž budou vypovídat četné lebky obětních buvolů a jiných zvířat.
 • 11. den: dokončení programu v krajině RANTEPAA, navštívíme tajemné MEGALITY dosahující výšky až 4 m. Třešničkou na dortu v oblasti TANAH TORAJA bude návštěva některé z místních barvitých slavností, při které jsou obětována prasata a buvoli. Torajové umí velice dobře „propagovat“ svoji kulturu, a tak na slavnosti budeme čestnými hosty. Nocleh opět v „civilizaci“ ve městě.
 • 12. den: snídaně, odjezd zpět ke hlavnímu městu ostrova SULAWESI - MAKASSAR. Cestou se zastavíme na obědě u zálivu města PAREPARE, abychom ochutnali místní specialitu - pečenou kačenu, kterou ale nebudeme moci zapít pivkem, jelikož místní jsou muslimského vyznání. Příjezd na hotel do Makassaru, krátká procházka po městské promenádě na břehu Floreského moře.
 • 13. den: snídaně, odjezd do starého přístavu a odplutí na některý z korálových ostrovů souostroví SPEERMONDE. Pro nás je nejoblíbenější klidný ostrůvek SAMALONA, který je snad 200 m dlouhý a 80 m široký. V mělkých vodách je velké množství ryb včetně obávaných perutýnů, barevných klaunů schovávající se v žahavých mořských sasankách či obrovských zév, které možná ve svém nitru mají perlu. Koupání a relaxace na ostrově, odpolední odplutí zpět a dokončení prohlídky města. Návštěva staré holandské pevnosti FORT ROTTERDAM.
 • 14. den: snídaně, v případě dostatku času poslední nákupy a odlet ze SULAWESI na JÁVU, odkud odletíme do Evropy.
 • 15. den: přílet do ČR.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Jakarta vč. let. tax a poplatků cca 21 000 Kč, vnitrostátní letenka do Yogyakarty, Makassaru a Jakarty vč. let. tax a poplatků cca 7 000 Kč, 11x ubytování ve 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením se snídaní, 1x ubytování v tradičním domě u místních domorodců (vícelůžkové pokoje) bez sociálního zařízení se snídaní, doprava (taxi, mikrobus, loď), 1x společný oběd na Sulawesi (pečená kachna), místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: strava, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 500 Kč (nelze 10. den u domorodců), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 825 Kč, do 80 000 Kč za 1 425 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč.

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 6 500 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 6 500 Kč
 • pojištění storna letenky ze zdravotních důvodů - 750 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Svět - 825 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 80 000 Kč-turista-Svět - 1 425 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Indonésie Indonésie
Sulawesi Sulawesi
Celebes Celebes
Typ zájezduLETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.
Zájezdy do destinací
Indonésie - zájezdy
Sulawesi - zájezdy
Celebes - zájezdyQrCode image